Обмислят създаването на Център за подготовка на кадри за бизнеса в Девня

Обмислят създаването на Център за подготовка на кадри за бизнеса в Девня

08 октомври 2018
Да се създаде Учебен център за подготовка на кадри за бизнеса в Девня. Тази идея обсъдиха кметът на общината Свилен Шитов и делегатите на Международната научно-практическа конференция, която се проведе в индустриалното градче. 
 
Учените от Русия поеха ангажимент да докладват това предложение на ръководствата на висшите учебни заведения, които представляват, и ако те проявят интерес, вузовете могат да се включат с идеи как точно да бъде организирана работата на бъдещото звено за обучение и квалификация, да изготвят учебни програми, методики, специализирана литература и др.  
 
"В момента бизнесът изпитва остър глад за кадри във всяка една сфера. Броят на гимназистите от професионалните паралелки, които сформирахме в СУ "Васил Левски", на този етап е крайно недостатъчен, за да се реши проблемът с липсата на подготвени кадри. Сигурен съм, че в Русия има достатъчно висши учебни заведения, с които бихме си били взаимно полезни за създаването на един такъв център за обучение на специалисти, които да се реализират в съответните отрасли", заяви кметът на Община Девня Свилен Шитов.
„Руският държавен хуманитарен университет има огромен опит и квалитетни кадри и бихме могли да ползваме руското ноу-хау, което е много широко и дава фундаментална подготовка“, изтъкна директорът на Института за стимулиране на икономика акад. проф. д-р Велико Иванов, който допълни, че за нуждите на бъдещото учебно-квалификационно звено може да се използва и опитът на австрийската школа.   
Делегатите на международния форум бяха посрещнати с хляб и сол и с празнична програма в СУ „Васил Левски“, чиято сграда се реновира, след като Община Девня спечели проект по Програмата за развитие на селските райони на стойност 1, 4 млн. лева. 
Те разгледаха работилниците за учебна практика на гимназистите от професионалните паралелки и останаха възхитени от факта, че въпреки агресивното нахлуване на англо-саксонската култура у нас, ръководството на СУ „Васил Левски“ е запазило изучаването на руски език.
Началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) Венцеслава Генова, която бе гост на форума, коментира, че проектът за професионалните паралелки в СУ „Васил Левски“, който бе реализиран по инициатива на кмета, индустриалните гиганти от Девненския промишлен комплекс и училището, е гордост за РУО-Варна по отношение на държавната политика, чиято цел е да включи всички заинтересовани страни в общообразователния процес. 
Средно училище „Васил Левски“ има много добра политика на междуинституционален контакт и на приобщаването и образованието на деца в мултиетническа среда, изтъкна Венцеслава Генова. Тя акцентира, че проектът за професионално образование в учебното заведение дава възможност за гарантирана реализация на пазара на труда, с което реално се постига социалното включване. 
На изпроводяк учените и гостите на международната научно-практическа конференция „Преподаване на езици и култура в парадигмата на хуманитарното образование“ посетиха и Музея на мозайките в Девня, където се запознаха с античното минало на града.