Девня заема седмо място в класацията на общините с най-добри финансови показатели

Девня заема седмо място в класацията на общините с най-добри финансови показатели

18 септември 2018
Девня заема престижното седмо място в класацията на общините с най-добри финансови показатели за второто тримесечие на 2018 година. Това става ясно от публикуваните от Министерството на финансите данни за състоянието на общините за отчетния времеви период.  
 
Сред 265 общини Девня е класирана на седмо място, като позицията ѝ се базира на комплексен анализ по редица показатели като финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи през посочения период.  
 
Преди Девня в класацията се нареждат Столична община, Пловдив, Русе, Бургас, Варна и Несебър – все общини с много по-големи мащаби. 
„Удовлетворен съм, че финансовите показатели на Община Девня са съизмерими с толкова големи градове и че сме изпреварили общини като Стара Загора, Благоевград, Велико Търново и стотици други. Това, че в Девня се реализират все повече проекти и се изграждат нови обекти, е вследствие на добрата финансова дисциплина, която въведохме с моя екип. Трябва да запазим темпото и да постигаме още по-добри резултати“, заяви кметът на Община Девня Свилен Шитов.