ВНИМАНИЕ – ИНФЛУЕНЦА (ПТИЧИ ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ

ВНИМАНИЕ – ИНФЛУЕНЦА (ПТИЧИ ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ

08 декември 2021

Във връзка с потвърдените от БАБХ три огнища на Инфлуенца по птиците /птичи грип/ в областите Пловдив и Пазарджик и предотвратяване проникването на заболяването на територията на община Девня, уведомяваме всички собственици на домашни птици да следват дадените указания:

 

1. Отглеждането на домашни птици да се извършва на закрито;

2. Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете;

3. Да се избягва контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици;

4. Да се съхраняват в закрити помещения фуражните суровини и готовия фураж за изхранване на птиците;

5. Да се създадат при възможност условия за разделно отглеждане в дворовете на домашни патици и гъски от други домашни птици;

6. Да не се пипат умрели домашни или диви птици с голи ръце;

7. Да се избягва прекия контакт с повърхности, замърсени от птичи екскременти;

8. При съмнение на заболяването и/или при настъпила смърт на домашни птици незабавно да се информира официалния ветеринарен лекар и общинска администрация;