ВАЖНО ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА В ДЕВНЯ

ВАЖНО ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА В ДЕВНЯ

22 юни 2022
ВАЖНО ЗА СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА В ДЕВНЯ
 
На 30.06.2022 г. на територията на община Девня ще бъде разположен
мобилен събирателен пункт за събиране на опасни отпадъци
от домакинствата.
Отпадъците, които ще се приемат са, както следва:
🟩Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност
🟩Живак и живаксъдържащи уреди луминесцентни тръби, живачни
термометри и други уреди, съдържащи живак
🟩Лакове бояджийски материали, бои, политури, разтворители и разредители за боя, терпентин, лепила, мастила
🟩Домакински препарати и химикали почистващи препарати, дезифектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, химикали
🟩Замърсени опаковки опаковки, съдържащи остатъци от опасни
вещества или замърсени с опасни вещества.
‼️Пунктът ще бъде позициониран на паркинга зад СВА, кв. "Девня" 2, в периода от 10.00 до 16.00 часа.