Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги

Срок за изпълнение

7 дни

Цена за услугата

7 лв./бр.
Заявка към Е-Услугата
От тук можете да свалите нужния формуляр, да попълните нужната информация в него и да го качите обратно във формата.
Качи формуляр