Е-Услуги

Сектор "Устройство на територията"

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство/ Издаване на удостоверение за наличие/липса/ на строителни книжа/

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство/ Издаване на удостоверение за отстояния на търговски обект от здравни, детски и учебни заведения/

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /Издаване на удостоверение за влязъл в сила подробен устройствен план/

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /Издаване на удостоверение за факти от отменен кадастрален и действащи устройствени планове/

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /Издаване на удостоверение за премахната сграда/