Удостоверение за наличие или липса на задължения

Срок за изпълнение

Обикновена услуга-7 дни / Бърза услуга-3 дни

Цена за услугата

Обикновена услуга: Физически Лица-3лв /Юридически Лица-5лв ; Бърза услуга: Физически Лица: 5лв/Юридически Лица-10лв
Заявка към Е-Услугата
От тук можете да свалите нужния формуляр, да попълните нужната информация в него и да го качите обратно във формата.
Качи формуляр