Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /Издаване на удостоверение за премахната сграда/

Необходими документи

  • искане по образец / УТ №ІІ-3-5-КАО /;
  • документ, доказващ   качеството заинтересувано лице 
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • квитанция за платена такса в каса на  информационния център  или платежен документ /при подаване  като пощенска или куриерска  пратка/

Срок за изпълнение

7 дни

Цена за услугата

20лв.
Заявка към Е-Услугата
От тук можете да свалите нужния формуляр, да попълните нужната информация в него и да го качите обратно във формата.
Качи формуляр