Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възтановяване на собствеността върху недвижими имоти

Заявка към Е-Услугата
От тук можете да свалите нужния формуляр, да попълните нужната информация в него и да го качите обратно във формата.
Качи формуляр