Заявление за издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Заявка към Е-Услугата
От тук можете да свалите нужния формуляр, да попълните нужната информация в него и да го качите обратно във формата.
Качи формуляр