Вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти

Заявка към Е-Услугата
От тук можете да свалите нужния формуляр, да попълните нужната информация в него и да го качите обратно във формата.
Качи формуляр