Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи на територията на Община Девня актуален към 30.04.2020г.

Документ