Заповед 1002-159 от 01.04.2021г. относно образуване на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина съгласно Закона за здравето на територията на община Девня за провеждане на избори за народни представители за Народно Събрание в община Девня на 4 Април 2021г.

Документ