Заповед №1002-411 от 23.09.2021г. за образуване на избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г. на територията на Община Девня и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес

Документ