ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ

Документ