СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ДЕВНЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 г.

Документ