Стратегия на Община Девня за осигуряване на социални услуги в период 2008 - 2011 година

Документ