СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ДЕВНЯ ЗА ПЕРИОДА 2015–2019г.

Документ