Стратегия за развитието на културата в Община Девня за периода 2008 - 2011г.

Документ