СПРАВКА ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ АКТУАЛЕН КЪМ 12.08.2016 г.

Документ