Решения от заседание на Общинския съвет от 19.03.2010г.

Документ