Решения от заседание на ОбС-Девня от 30.06.2021г.

Документ