Решения от заседание на ОбС-Девня от 29.08.2019г.

Документ