Решения от заседание на ОбС-Девня от 29.06.2017г.

Документ