Решения от заседание на ОбС-Девня от 28.11.2016

Документ