Решения от заседание на ОбС-Девня от 28.08.2017г.

Документ