Решения от заседание на ОбС-Девня от 28.05.2020г.

Документ