Решения от заседание на ОбС-Девня от 23.12.2016

Документ