Решения от заседание на ОбС-Девня от 20.07.2018г.

Документ