Решения от заседание на ОбС-Девня от 17.05.2022 г.

Документ