Решения от заседание на ОбС-Девня от 11.10.2017г.

Документ