Решения от заседание на ОбС-Девня от 10.03.2017г.

Документ