Решения от заседание на ОбС-Девня от 06.08.2019г.

Документ