Решения от заседание на Общинския съвет от 29.09.2006 г

Документ