Решения от заседание на Общинския съвет от 28.11.2006 г

Документ