Решения от заседание на Общинския съвет от 27.03.2006 г

Документ