Решения от заседание на Общинския съвет от 26.06.2006 г

Документ