Решения от заседание на Общинския съвет от 26.03.2007 г.

Документ