Решения от заседание на Общинския съвет от 25.07.2006 г

Документ