Решения от заседание на Общинския съвет от 22.12.2006 г

Документ