Решения от заседание на Общинския съвет от 20.02.2007 г

Документ