Решения от заседание на Общинския съвет от 20.02.2006 г

Документ