Решения от заседание на Общинския съвет от 18.10.2006 г

Документ