Решения от заседание на Общинския съвет от 18.07.2006 г

Документ