Решения от заседание на Общинския съвет от 17.01.2006 г

Документ