Решения от заседание на Общинския съвет от 12.01.2007 г

Документ