Решения от заседание на Общинския съвет от 08.11.2007г. до 15.05.2008г.

Документ