Решения от заседание на Общинския съвет от 03.05.2007 г.

Документ