Решения от заседание на Общинския съвет от 05.06.2008г.

Документ