Решения и протокол от заседание на ОбС-Девня от 31.03.2016 г.

Документ